FANDOM


-- Модуль для функціонала Вікіданих
local M={};
 
local function tabletostr(t,fmt,s,o,c)--не для використання на сторінках
  if type(t)=="table" then
      local f={};
      for k,v in pairs(t) do
        table.insert(f,string.format(fmt or '%s = %s',k,tabletostr(v,fmt,s,o,c)))
      end;
      table.sort(f);
      return (o or '')..table.concat(f, s or '')..(c or '')
    else return tostring(t)
    end
end
 
function M.wbview(ref,id)--допоміжна функція для підпису з Вікіданих
  local l=mw.wikibase.label(id);
  return l and ( l==ref and l or ref..'|'..l..(mw.ustring.lower(l)==mw.ustring.lower(ref) and '' or '<sup>*</sup>') ) or ref
end
 
function M.id(f)-- Елемент поточної сторінки на Вікіданих
  --Якщо викликаний із параметром, дістає id значення данної властивості, інакше повертає id сторінки
  --Другий параметр - роздільник, якщо значень кілька ("; " за замовчуванням),
  -- або можна вказати номер параметром n. Третій параметр - формат для строкової властивості,
  -- за замовчуванням "%s"
  local function try()
	  local e = mw.wikibase.getEntityObject();    
	  if f.args[1] then
			local function gv(i)
				local z=e.claims[f.args[1]][i].mainsnak.datavalue;
				if z.type == 'wikibase-entityid' then
					return 'Q'..z.value['numeric-id']
				else
					return string.format(f.args[3] or '%s',tabletostr(z.value,"%s",'; ','{','}'))
				end
			end
			if f.args['n'] then
				return gv(tonumber(f.args['n']))
			end
			local p,h = e.claims[f.args[1]],{}
	    for n,v in pairs(p) do
				h[n] = gv(n)
			end
			return table.concat(h,f.args[2] or "; ")
		else 
			return e.id
		end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.struc(f)-- Відлагоджувальна функція, має бути перенесена в окремий модуль
  --Структуру див. [[mw:Extension:WikibaseClient/Lua#Entity table and data structure]]
  local function try()
  	local i,e = 1,mw.wikibase.getEntityObject();
	  while f.args[i] do
	    e = e[ f.args[i] ] or e[ tonumber(f.args[i]) ];
	    i = i+1
	  end
		return tabletostr(e,f.args['f'],f.args['s'] or '; ','{','}')
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.label(f)--Коментар до елементу Вікіданих у 1-му параметрі
  local function try()
	  local id=f.args[1] or mw.wikibase.getEntityObject().id; -- error, якщо нема елемента
	  return mw.wikibase.label(id)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.labelq(f)
	local id = f.args[1]
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if entity and entity.labels then
		local label = entity.labels['uk']
		if label then
			return '[[:d:'..id..'|'..label.value..' <small>('..id..')</small>]]'
		   else
			return '[[:d:'..id..'|'..entity.labels['en'].value..' <small>(in English; '..id..')</small>]]'
		end
	end
end
 
function M.labelp(f)
	local id = f.args[1]
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if entity and entity.labels then
		local label = entity.labels['uk']
		if label then
			return '[[:d:Property:'..id..'|'..label.value..' <small>('..id..')</small>]]'
		   else
			return '[[:d:Property:'..id..'|'..entity.labels['en'].value..' <small>(in English; '..id..')</small>]]'
		end
	end
end
 
function M.iwiki(f)-- Інтервікі для вказаної мови (лише з ВД)
  local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]..'wiki'].title
	  else-- список інтервік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.iwikiall(f)-- Усі посилання, прив'язані до елементу на ВД, у т.ч. Вікігід та Сховище
	local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]].title
	  else-- список інтервік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.page(f)-- сторінка Укрвікі (треба перевірити) для даного елемента
  local function try()
		return mw.wikibase.sitelink(f.args[1])
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
function M.wdprops(f)-- список усіх властивостей із ВД у вигляді, придатному для читання людиною
  local function try()
	  local e,r = mw.wikibase.getEntityObject(),{};
	  for p,a in pairs(e.claims) do
	    local label = mw.wikibase.label(p) or string.format([[d:%s]],p);
	    local vals = {};
	    for n,v in pairs(a) do
	      local w=v.mainsnak.datavalue;
	      vals[n]=(
	        w.type=='wikibase-entityid'
	        and '[['.. M.wbview(
	          mw.wikibase.sitelink('Q'..w.value['numeric-id'])
	          or 'd:Q'..w.value['numeric-id'],
	          'Q'..w.value['numeric-id']
	        )..']]' or M.tabletostr(w.value)
	      )
	    end
	    table.insert(r, string.format(
	      f.args['f'] or '\n|-\n|rowspan=%i|%s\n|%s',
	      #vals,
	      label,
	      table.concat(vals,f.args['s'] or '\n|-\n|')
	      )
	    )
	  end--for
  	return table.concat(r)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end
 
return M

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі